På under en minut scannar MeScan hela din kropp. Du får en blixtsnabb och exakt nulägesbild av din hälsa: Hur din hjärtrytm, stressnivå, syresättning, kroppskomposition och ämnesomsättning ser ut. Resultaten redovisas i fyra olika index. Allt samlas i appen Vicoach där du får tips och rekommendationer baserade på just din kropp och din hälsa.

DETTA MÄTER MESCAN

MeScan ger dig koll på ämnesomsättning, syresättning, vilopuls, muskelmassa, fettprocent och hjärtrytm. På bara 45 sekunder. 

1. Hjärtrytm (HRV)
Hjärtrytmsvariabilitet ger dig information om det autonoma nervsystemet och stressnivåer och avgör vilken instensitet som är lämplig i din träning. HRV kan också ge en tidig indikation på om du har en virusinfektion i kroppen eller om du är övertränad.

2. Syresättning
Mängden syre i blodet ger dig information och ett generellt mått på din generella hälsostatus och ditt välmående.

3. Vilopuls
Själva basen för att fastställa belastning i form av pulsnivåer och därmed en viktig del av din träning.

4. Muskelmassa
Mäter din muskelmassa. Med mer muskelmassa förbränner du fler kalorier och stärker ditt immunsystem.

5. Kroppsfett
En för hög procent kroppsfett kan leda till kroniska sjukdomar. Här mäts fettprocent och olika typer av kroppsfett.

6. Cell fitness
Ett värde som berättar om ämnesomsättningen i kroppens allra minsta beståndsdel: cellen. Själva basen för kroppens alla andra processer.

DETTA MÄTER MESCAN

MeScan ger dig koll på ämnesomsättning, syresättning, vilopuls, muskelmassa, fettprocent och hjärtrytm. På bara 45 sekunder.

1. Hjärtrytm (HRV)
Hjärtrytmsvariabilitet ger dig information om det autonoma nervsystemet och stressnivåer och avgör vilken instensitet som är lämplig i din träning. HRV kan också ge en tidig indikation på om du har en virusinfektion i kroppen eller om du är övertränad.

2. Syresättning
Mängden syre i blodet ger dig information och ett generellt mått på din generella hälsostatus och ditt välmående.

3. Vilopuls
Själva basen för att fastställa belastning i form av pulsnivåer och därmed en viktig del av din träning.

4. Muskelmassa
En för hög procent kroppsfett kan leda till kroniska sjukdomar. Här mäts fettprocent och olika typer av kroppsfett.

5. Kroppsfett
En för hög procent kroppsfett kan leda till kroniska sjukdomar. Här visas hur stor andel fett du sikta på och vilka typer av fett ett föverskott består av.

6. Cell fitness
Ett värde som berättar om ämnesomsättningen i kroppens allra minsta beståndsdel: cellen. Själva basen för kroppens alla andra processer.

boka en online
presentation

Det blir kul! Det tar bara en halvtimme!

boka online- presentation

Det blir kul! Det tar bara en halvtimme!
resultaten presenteras som tre index

Fitness
index

En sammanfattning av din biologiska ålder, skelettmuskelmassa och ämnesomsättning i cellerna. Viktiga svar kring din kroppssammansättning och vad det borde innebära för din träning och hälsa. Med andra ord: Feedback på hur du ska få ut så mycket som möjligt av din träning.

NUTRITION INDEX

Hur mycket av vilka näringsämnen finns i din kropp? Hur är din vätskebalans? Kroppsfettprocent? Allt det mäts och ger svar på om du har en aktiv ämnesomsättning eller inte. Vilket är avgörande för hur du mår.

RECOVERY INDEX

Ett återhämtningsindex som innefattar hjärtrytmens variation och din syresättningsförmåga. Kort sagt hur din återhämtning är vid mättillfället. Om den är låg tar du det lite lugnare för att inte belasta kroppen ytterligare. Är den hög – kör hårt!

Fintess + nutrition + recovery

health index

MeScans Health Index är summan av resultaten i Fitness Index, Recovery Index och Nutrition index. En 360-graders helhetsbild av din fysiska status. Det här är din hälsa!

– DE BÄST INVESTERADE 
45 SEKUNDERNA AV MITT LIV

Claes Hellgren

Handbollslegend, Expertkommentator, Författare, Chief national coach för USA:s handbollslag,, Personlig coach och inspiratör

SNABB. KOMPAKT. EXAKT.

MeScans design kombinerar form och funktion i världsklass. Ett modernt formspråk och en lätt men kompakt och stabil konstruktion som passar alla gym. Användarvänlig touchscreen med tydliga instruktioner. Och patenterad sensorteknologi för exakt mätning och tillförlitlig data.  

234 x 120 x 65 cm

Patenterad touch-sensor teknik

Pulverlackad aluminium 95 kg

kontakta oss gärna

BOKA en 30 MIN ONLINE-PRESENTATION

Boka en tid så berättar vi mer om hur du kan öka din lönsamhet, erbjuda säkrare träning och göra dina medlemmar mer motiverade.

August emmoth

Master Coach, Cardioscan Sweden

Kenny
isaksson

VD, Cardioscan Sweden

KOM FÖRBI PÅ EN KOPP KAFFE OCH EN DEMO

Boka demo i västerås

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och bokar en tid som passar dig. 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Boka demo i Stockholm

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och bokar en tid som passar dig. 

boka en onLine-
presentation

Allt du vill veta – på 15 minuter!