Dags att släppa in företagen

En hälsocheck med en Checkpoint är en smart väg in på företagsmarknaden. Med en Checkpoint erbjuder du företag att testa sina medarbetare. På 45 minuter sammanfattas 25 värden i sex analyser. Medarbetarna  får direkt feedback på deras hälsa och ni kan sedan skapa skräddarsydda program för träning, återhämtning och kost. För att sen följa utvecklingen med nya tester. Företaget kan dessutom följa statistik på hur hela organisation mår. En helt ny upplevelse för alla företagskunder. 

 Vill du veta mer? Boka en online-presentation nedan.

boka en online
presentation

Det blir kul! Det tar bara en halvtimme!

boka online- presentation

Det blir kul! Det tar bara en halvtimme!

EN STATION. 6 ANALYSER. 100% FEEDBACK.

Tester och en sittning med en certifierad PT där du lär känna dig själv på en djupare nivå. 45 minuters genväg till bättre träning och bättre hälsa.

Vilopuls
Mäter antalet hjärtslag per minut under avslappning.

Riskanalys
En typ av screening av hjärtfunktionen för att utesluta eller identifiera eventuella risker.

Stressanalys
Vår stresskontroll utgår från hjärtslagsvariabiliteten för att avgöra stressbelastningen för hjärtat.

Cardio Fit Level
Ett värde för hur vältränat ditt hjärta är på en skala 1-10.

Träningszoner
Antalet hjärtslag under olika träningsfaser definieras utifrån ett antal testresultat.

Vattenvolym
Den totala mängden vätska i kroppen, här uttryckt som ”body water”.

Muskelmassa
Andelen muskelmassa som skyddar och ger stöd åt ditt muskelskelett-system.

Muskeldistribution
En utvärdering som visar fördelningen av muskler i jämförelse med standardvärden.

Fettprocent
Procent kroppsfett ger en indikation på hur stor andel av kroppsmassan som utgörs av fett.

Visceralt fett
En typ av fett innanför bukhinnan som kan innebära en högre risk för diabetes, högt blodtryck och kärlsjukdom.

Vilande metabolism
Mäter den mängd energi som krävs för andning, blodcirkulation, celltillväxt och matsmältning vid fullständig vila.

Energianskaffning
Andningsgasanalys som mäter förbränningen av kolhydrater och fetter och visar vad din kropp föredrar som bränsle.

Syreupptagningsförmåga
En avgörande indikator för att utvärdera din hälsostatus och kondition.

Syreförbränning
Här mäts mängden koldioxid i utandningen ger information om din kosthållning.

Fitness Level
Ett uttryck för hur hälsostatusen och hur vältränat ditt hjärta är.

Kraftgenerering
Ett av de bästa måtten för din träningsförmåga är hur mycket kraft du genererar i form av watt.

Syreintag
Mått för maximalt syreintag. Det viktigaste kriteriet för uthållighet.

Träningszoner
Dina individuella hjärtfrekvenser i olika träningsfaser baserat på dina testresultat vägs in.

Hälsovanor
Undersöker dina hälsovanor i form av fysisk aktivitet, sömn, alkoholintag och rökning/snusning.

Psykisk hälsa
Ditt psykiska välmående. Påverkar din fysiska status och är därför avgörande för god hälsa.

Motståndskraft
Här beskrivs din förmåga att hantera utmaningar och svåra situationer på ett bra sätt.

Viljekraft
Viljekraften, viljan att välja och agera, är ett mått på hur du kan hantera olika hinder och motgångar.

Axlar
Värden för stabilitet och rörlighet som skyddar axlarna från smärta och skador.

Höft, knä och anklar
En kontroll av rörligheten i dina höfter, knän och fotleder. Även balans och kroppsstabilitet testas.

Bål
Ett test som analyserar bålrörlighet och bålstabiliteten.

August emmoth

Master Coach, Cardioscan Sweden

Kenny
isaksson

VD, Cardioscan Sweden

boka en onLine-
presentation

Allt du vill veta – på 15 minuter!